bourdainin1-1528591528-34.jpg

bourdainin1-1528591528-34.jpg

Bourdain xuất hiện vô cùng giản dị, dùng bữa với những người dân nghèo ở bất cứ vùng đất nào ông đặt chân tới (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *