botru-1583921757-73.jpg

botru-1583921757-73.jpg

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp dệt may, da giày trên địa bàn Hà Nội để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *