borderguard-1597126407-44.jpg

borderguard-1597126407-44.jpg

Quảng Bình: Bộ đội biên phòng cắm chốt và tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *