borderguard-1597126231-4.jpg

borderguard-1597126231-4.jpg

Soldiers of the A Pa Chai border guard post go on a patrol to prevent illegal entry in Muong Nhe district, Dien Bien province (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *