borderguard-1597126164-25.jpg

borderguard-1597126164-25.jpg

A soldier of the Si Ma Cai border guard post stands guard to prevent COVID-19 transmission (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *