boongke2-1598785541-40.jpg

boongke2-1598785541-40.jpg

Sau một vụ nổ hạt nhân, khói sinh ra từ đó sẽ dồn vào tầng bình lưu và che khuất ánh mặt trời suốt nhiều năm. (Ảnh: Amy Kim/CNET)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *