bonoivu2-1582724200-54.jpg

bonoivu2-1582724200-54.jpg

Một kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Bộ Nội vụ. (Nguồn: Moha.gov.vn) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *