bongdaduc4-1587177770-65.jpg

bongdaduc4-1587177770-65.jpg

Tấm bảng kỷ niệm nơi được coi như đã khai sinh ra bóng đá Đức đặt ở quảng trường “Người Anh” thành phố Karlsruhe – Tây Nam nước Đức. (Nguồn: Getty Image)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *