bongdaduc2-1587177704-6.jpg

bongdaduc2-1587177704-6.jpg

Walther Bensemann, người đưa bóng đá đến nước Đức và là người sáng lập tạp chí Kicker. (Nguồn: Kicker)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *