Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Cộng hoà Áo

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Cộng hoà Áo