Bo-truong-Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Tran-Hong-Ha.-Anh-Thong-Nhat-TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu