bnhvi-1557128168-95.jpg

bnhvi-1557128168-95.jpg

Bệnh viện Nhi Trung ương – một trong những công trình do Thụy Điển viện trợ cho Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.