bnhvi-1557128168-95.jpg

bnhvi-1557128168-95.jpg

Bệnh viện Nhi Trung ương – một trong những công trình do Thụy Điển viện trợ cho Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *