bnamotcuaph-1574155669-78.jpg

bnamotcuaph-1574155669-78.jpg

Cán bộ phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *