bnaimage81-1574149643-45.jpg

bnaimage81-1574149643-45.jpg

Cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. (Nguồn: báo Nghệ An)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *