bieutinhvene-1533658002-87.jpg

bieutinhvene-1533658002-87.jpg

Biểu tình bạo động của phe đối lập ở Venezuela. (Nguồn: adn40.mx)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *