bi1phan-1604457002-51.jpg

bi1phan-1604457002-51.jpg

应聘到韩国专业生产防虫网企业——Daewoo Solution公司工作的越南劳动者范宝国。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *