bi1lao-1604462193-35.jpg

bi1lao-1604462193-35.jpg

越南劳动者在日本一家养老院工作。C.E.O 服务发展股份公司供图

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *