bi1c-1604456827-59.jpg

bi1c-1604456827-59.jpg

越南劳动荣军与社会部境外务工人员管理局局长宋海南。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *