bhxh19-1585897341-0.jpg

bhxh19-1585897341-0.jpg

Người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội khi chủ bỏ trốn sẽ rất khó để giải quyết các quyền lợi chính đáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *