bhnjeh-1566800575-74.jpg

bhnjeh-1566800575-74.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh bên ao cá trong Khu Phủ Chủ tịch – Ảnh: T.L 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *