bentrongha-1598787359-11.jpg

bentrongha-1598787359-11.jpg

Hầm chứa tên lửa sẽ được chuyển đổi thành một Survival Condo thứ hai, vẫn còn những cánh cửa chống cháy nổ được xây từ thời Chiến tranh Lạnh. (Ảnh: Andrew Altman/CNET)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *