bentrongha-1598786317-76.jpg

bentrongha-1598786317-76.jpg

Thay vì cửa sổ, những căn hộ ngầm của Survival Condo lắp các màn hình ti vi trình chiếu hình ảnh của thế giới bên ngoài. (Ảnh: Andrew Altman/CNET)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *