bentrongha-1598785819-68.jpg

bentrongha-1598785819-68.jpg

Survival Condo gồm 15 tầng nằm sâu 200 feet dưới lòng đất. (nh: Amy Kim/CNET)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *