bc2-1597394488-35.jpg

bc2-1597394488-35.jpg

President Ho Chi Minh talked to reporter Tue Oanh from the Vietnam News Agency on how to report the third general election in 1964. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *