bbplaoca-1591328224-12.jpg

bbplaoca-1591328224-12.jpg

越南老街省边防部队战士在边境地区进行巡查活动,绝不让越中两国边民擅自出入境以防疫情在社区传播。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *