bb1bfuqa-1606896983-77.jpg

bb1bfuqa-1606896983-77.jpg

Đại diện Dominion bác bỏ cáo buộc gian lận bầu cử trên kênh Fox News (Nguồn: Washington Examiner)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *