bayernmunch-1609430307-78.jpg

bayernmunch-1609430307-78.jpg

Sau năm 2020 vô cùng thành công, Kahn cho rằng Bayern xứng đáng đứng trong tốp 3 đội bóng hàng đầu thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *