Bà Watanabe Kazuyo, Chủ tịch tổ chức chăm sóc trẻ em ung thư châu Á (Asian Children’s Care League – ACCL), người phụ nữ Nhật vận động hơn 8 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư tại Thừa Thiên-Huế.

Bà
Watanabe Kazuyo, Chủ tịch tổ chức chăm sóc trẻ em ung thư châu Á (Asian
Children’s Care League – ACCL), người phụ nữ Nhật vận động hơn 8 tỉ đồng cho
bệnh nhi ung thư tại Thừa Thiên-Huế.


Watanabe Kazuyo, Chủ tịch tổ chức chăm sóc trẻ em ung thư châu Á (Asian
Children’s Care League – ACCL), người phụ nữ Nhật vận động hơn 8 tỉ đồng cho
bệnh nhi ung thư tại Thừa Thiên-Huế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *