baucuquoc-1615782601-28.jpg

baucuquoc-1615782601-28.jpg

Предстоящие выборы – это возможность волеизъявления народа посредством избрания своих представителей. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *