battongnucuo-1578974464-24.jpg

battongnucuo-1578974464-24.jpg

                                    越南面包。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *