baotangduo-1558230729-81.jpg

baotangduo-1558230729-81.jpg

Việc bảo tồn di tích Đường Hồ Chí Minh đang được Đảng, Nhà nước và Quân đội đặc biệt quan tâm. Trong tương lai, du lịch Đường Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm đến văn hóa đầy tiềm năng và Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh là đầu mối của tuyến du lịch đầy thú vị này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *