baotangduo-1558230030-62.jpg

baotangduo-1558230030-62.jpg

Khuôn viên bên ngoài bảo tàng có tượng đài liệt sỹ các anh hùng đã xây dựng và bảo vệ tuyến đường Trường Sơn lịch sử. Tên của các anh được lưu giữ mãi mãi trên các tấm bia để đời sau có thể tưởng nhớ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *