baotangduo-1558228944-55.jpg

baotangduo-1558228944-55.jpg

Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống Bảo tàng lực lượng vũ trang, là bảo tàng Hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Quốc gia được thành lập ngày 13/7/1995 trên cơ sở của Bảo tàng Trường Sơn trong những năm chiến tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.