bantaykh-1583919114-42.jpg

bantaykh-1583919114-42.jpg

Bàn tay khéo léo của người lao động để tạo ra sản phẩm giày xuất khẩu. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *