Bánh xe gắn gầu múc sẽ đổ nước vào máng này. Cối xay có thể bơm 12.000 lít nước mỗi phút. (Ảnh: Hoàng Long)

Bánh xe gắn gầu múc sẽ đổ nước vào máng này. Cối xay có thể bơm 12.000 lít nước mỗi phút. (Ảnh: Hoàng Long)

Bánh xe gắn gầu múc sẽ đổ nước vào máng này. Cối xay có thể bơm 12.000 lít nước mỗi phút. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *