bangiaocha-1559186404-25.jpg

bangiaocha-1559186404-25.jpg

Autoridades de la provincia de Thua Thien-Hue transfieren los documentos reales a la cancillería de Vietnam. (Fuente: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *