bandohuawe-1560137049-46.png

bandohuawe-1560137049-46.png

Bản đồ phản ánh các nền kinh tế đang cấm vận (màu cam) và giám sát cao (màu xanh đậm) với Huawei. (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *