bancongco-1526354610-86.jpg

bancongco-1526354610-86.jpg

Ban công có lối thoát hiểm xuống tầng dưới và sang hai bên. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *