Bai-2-Anh-2

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan