bachothieun-1475918242-98.png

bachothieun-1475918242-98.png

Chủ tịch Hồ Chí Minh quàng khăn đỏ cho đại biểu thiếu nhi Thủ đô đến chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (1960) (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *