bacho-1611044129-58.jpg

bacho-1611044129-58.jpg

Trong ảnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 11 – 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *