azerbaijan6-1476678650-32.jpg

azerbaijan6-1476678650-32.jpg

Heydar Aliyev Square in the Baku capital (Courtesy: Embassy of Azerbaijan in Vietnam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *