azerbaijan2-1476677500-8.jpg

azerbaijan2-1476677500-8.jpg

Tòa nhà Chính phủ Azerbaijan (Ảnh: ĐSQ Azerbaijan tại Việt Nam cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *