aupresident-1535686542-11.jpg

aupresident-1535686542-11.jpg

President Tran Dai Quang and Acting President of the African Union (AU) Amira Elfadil Mohammed Elfadil (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *