au2-1535686798-28.jpg

au2-1535686798-28.jpg

Acting President of the AU Amira Elfadil Mohammed Elfadil (R) highly valued cooperation between African countries and Vietnam.(Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *