articoolo1-1494719237-83.jpg

articoolo1-1494719237-83.jpg

Từ trái sang: Các nhà sáng lập của Articoolo – Nir Haloani, Lilia Demidov và Doron Tal (Ảnh: haaretz.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *