ap181825268-1571215278-86.jpg

ap181825268-1571215278-86.jpg

Hình ảnh này được tạo ra từ video của một video giả có cựu Tổng thống Barack Obama cho thấy các yếu tố lập bản đồ khuôn mặt được sử dụng trong công nghệ mới cho phép bất cứ ai làm video người thật xuất hiện để nói những điều họ chưa từng nói. (Nguồn: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *