ap-1545892060-26.jpg

ap-1545892060-26.jpg

Hãng tin AP sử dụng phần mềm Wordsmith để biến các dữ liệu tài chính thành bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *