anninht44515-1587996636-6.jpg

anninht44515-1587996636-6.jpg

Các chiến sỹ công an bảo vệ thành phố sau ngày giải phóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *