anninht44515-1587996636-6.jpg

anninht44515-1587996636-6.jpg

Các chiến sỹ công an bảo vệ thành phố sau ngày giải phóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.