anhtien-1580634326-15.png

anhtien-1580634326-15.png

Член Бюро ЦК Вьетнамского Комсомола (ВКСМ), секретарь Ханойского комитета ВКСМ Нгуен Нгок Вьет (Фото: Хоанг Хиеу/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *